Assessment


Over het Brixer carriere assessment

Met ons assessment maken we op een laagdrempelige manier inzichtelijk wat voor soort baan bij een kandidaat past. Hierbij kijken wij naar twee fundamentele criteria:

  1. Bezit de kandidaat de juiste competenties om een bepaalde functie goed uit te voeren?
  2. Wordt de kandidaat ook gelukkig binnen deze functie én organisatie?

De belangrijkste voorspellers voor criterium 1 zijn het algemene intelligentieniveau van de kandidaat en zijn of haar persoonlijkheidsprofiel. De belangrijkste voorspellers voor criterium 2 zijn de match tussen de cultuur & waarden van de organisatie en die van de kandidaat (voelt de kandidaat zich ‘thuis’), en de mate waarin de kandidaat zijn of haar unieke talenten (competenties) kan ontwikkelen.

Bovenstaande voorspellers worden met ons assessment inzichtelijk gemaakt. Van iedere kandidaat wordt het intelligentieniveau, het persoonlijkheidsprofiel, het cultuur & waardenprofiel en het competentieprofiel in een overzichtelijk rapport weergegeven. Daarnaast ontvangt de kandidaat ook nog feedback van zijn of haar omgeving.


Wetenschappelijke onderbouwing

Al onze testen vinden hun oorsprong in de wetenschappelijke literatuur en zijn empirisch bewezen op betrouwbaarheid (klopt de uitslag) en validiteit (wordt het juiste gemeten). Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat een test betrouwbaar is bij een zogeheten Cronbachs alfa van 0.7 of hoger. Al onze afzonderlijke testen hebben een Cronbachs alfa van minimaal 0.8.

Onze persoonlijkheidstest is gebaseerd op de wetenschappelijke Big Six persoonlijkheidstest. Hiermee worden de zes meest onderscheidende persoonlijkheidskenmerken inzichtelijk gemaakt. Onze Cultuur & Waardentest is gebaseerd op de Organizational Culture Profile (OCP) test. Met de OCP worden de zeven meest onderscheidende organisatiekenmerken inzichtelijk gemaakt. Onze Intelligentietest bevat de belangrijkste onderdelen van de veelgebruikte WAIS-IV, om een zo goed mogelijk beeld te geven van de cognitieve capaciteiten van de kandidaat gegeven de beperkte tijd (40 min.). Het uiteindelijke resultaat uit het assessment is een momentopname, besef dat altijd goed.


Privacy

Wat goed is om te weten is dat wij nooit zomaar kandidaatgegevens uitwisselen met derden. Alleen wanneer wij een vacature met een kandidaat hebben gematcht en de kandidaat geeft zelf aan geinteresseerd te zijn, delen wij het rapport met de desbetreffende organisatie.